Hakkımda

Anasayfa Hakkımda

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Sertifikalı

Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurulu Sertifikalı

Hakkımda

Deneyimleri

2012- 2014, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, TÜRKİYE

2014-2019, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı, İzmir, TÜRKİYE

2019-2020, İzmir Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı, İzmir, TÜRKİYE

 • TPRECD (Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği) Üyeliği
 • EPCD (Estetik Plastik Cerrahi Derneği) Üyeliği

Lise: 2001-2005, İzmir Anadolu Lisesi, Izmir, TÜRKİYE

Üniversite: 2005-2011, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Izmir, TÜRKİYE

 • 2018 – Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik (EBOPRAS)
 • 2018 – Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliği (EBOPRAS)
 • 2019 – Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik

Uluslararası Sunumlar

 • 1-Yanık Sonrası Hipertrofik Skar Gelişen Pediyatrik Hastalarda Tedavi Seçeneklerinin Karşılaştırılması Hacı H (Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 2020)

Ulusal Sunumlar

 • 1- Nadir Bir Yara Enfeksiyonu, Venöz Ülserlerde Achromobacter Xylosoxidans, Hacı H, Barutçu A, Yapar N (10. Ulusal Yara Bakım Kongresi, 2015)
 • 2-  Farelerde Ultraviyole-B Işını ile Geliştirilen Deri Karsinogenezi Modelinde Oral ve Topikal Skualen Uygulamalarının Profilaktik Etkisinin Araştırılması (TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 2019)
 • 3- Kortikokanselöz Blok Kemik Greftiyle Alveoler Yarık Onarımında Plak ve Vidalarla Fiksasyon Yönteminin Değerlendirilmesi, Demirdöver C, Hacı H, Yılmaz M (TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 2019)

Diğer Sunumlar

 • 1- Klinik Subkutan Mastektomi Deneyimlerimiz, Hacı H, Tosyalıoğlu BA, Şahin H, Yılmaz M (TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, 2015)
 • 2- Bipediküllü Orbikularis Okuli Kas Flebi ve Bipediküllü Tars Flebi ile Üst Gözkapağı Rekonstrüksiyonu, Yoğurtçu N, Hacı H, Güler S, Vayvada H, Demirdöver C (TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, 2016)
 • 3- Tip 2 Aplasia Cutis Congenita Olgusu Hacı H, Demirdöver C, Yazgan HŞ, Karaca C, Çakır Ş (TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, 2016)
 • 4- Komplike Olguda Yara Yönetimi ve Negatif Basınçlı Kapama Sistemlerinin Yeri, Yazgan HŞ, Demirdöver C, Yılmaz M, Vayvada H, Hacı H (TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, 2016)
 • 5- Parsiyel Mukozal Köprüleşmenin Olduğu Sekonder Komplet Damak Yarığı, Hacı H, Karaca C, Yazgan HŞ, Güler S, Çakmak S (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 6- Elde Tendon Kılıfı Hemanjiomu, Demirdöver C, Ulukaya HE, Yazgan HŞ, Öztürk FA, Hacı H, Çakmak S (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 7- Tibia Defektlerinin İpsilateral Fibula Flebiyle Rekonstrüksiyonu, Demirdöver C, Hacı H, Yazgan HŞ, Öztürk FA, Geyik A (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 8- İntramusküler Demir Uygulamasına Sekonder Malign Mezenkimal Tümör Gelişimi, Menderes A, Geyik A, Hacı H, Öztürk FA, Ulukaya HE (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 9- Spagetti ELbileği Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım, Demirdöver C, Öztürk FA, Yazgan HŞ, Hacı H, Geyik A (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 10- Kutanöz Miksoid Fibroblastom: Bir Olgu Sunumu, Özger M, Vayvada H, Hacı H, Geyik A, Güler S (TPRECD 40. Ulusal Kurultayı, 2018)
 • 11- Nadir Bir Olgu: Parotiste Malign Myoepitelyoma (Myoepitelyal Karsinom), Hacı H, Vayvada H, Yazgan HŞ, Çakmak S, Ulukaya HE (TPRECD 40. Ulusal Kurultayı, 2018)

İngilizce (İleri Derece)

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Sertifikalı

Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kurulu Sertifikalı

Hakkımda

Deneyimleri

2012- 2014, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, TÜRKİYE

2014-2019, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı, İzmir, TÜRKİYE

2019-2020, İzmir Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı, İzmir, TÜRKİYE

 • TPRECD (Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği) Üyeliği
 • EPCD (Estetik Plastik Cerrahi Derneği) Üyeliği

Lise: 2001-2005, İzmir Anadolu Lisesi, Izmir, TÜRKİYE

Üniversite: 2005-2011, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Izmir, TÜRKİYE

 • 2018 – Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik (EBOPRAS)
 • 2018 – Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliği (EBOPRAS)
 • 2019 – Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik

Uluslararası Sunumlar

 • 1-Yanık Sonrası Hipertrofik Skar Gelişen Pediyatrik Hastalarda Tedavi Seçeneklerinin Karşılaştırılması Hacı H (Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 2020)

Ulusal Sunumlar

 • 1- Nadir Bir Yara Enfeksiyonu, Venöz Ülserlerde Achromobacter Xylosoxidans, Hacı H, Barutçu A, Yapar N (10. Ulusal Yara Bakım Kongresi, 2015)
 • 2-  Farelerde Ultraviyole-B Işını ile Geliştirilen Deri Karsinogenezi Modelinde Oral ve Topikal Skualen Uygulamalarının Profilaktik Etkisinin Araştırılması (TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 2019)
 • 3- Kortikokanselöz Blok Kemik Greftiyle Alveoler Yarık Onarımında Plak ve Vidalarla Fiksasyon Yönteminin Değerlendirilmesi, Demirdöver C, Hacı H, Yılmaz M (TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 2019)

Diğer Sunumlar

 • 1- Klinik Subkutan Mastektomi Deneyimlerimiz, Hacı H, Tosyalıoğlu BA, Şahin H, Yılmaz M (TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, 2015)
 • 2- Bipediküllü Orbikularis Okuli Kas Flebi ve Bipediküllü Tars Flebi ile Üst Gözkapağı Rekonstrüksiyonu, Yoğurtçu N, Hacı H, Güler S, Vayvada H, Demirdöver C (TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, 2016)
 • 3- Tip 2 Aplasia Cutis Congenita Olgusu Hacı H, Demirdöver C, Yazgan HŞ, Karaca C, Çakır Ş (TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, 2016)
 • 4- Komplike Olguda Yara Yönetimi ve Negatif Basınçlı Kapama Sistemlerinin Yeri, Yazgan HŞ, Demirdöver C, Yılmaz M, Vayvada H, Hacı H (TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, 2016)
 • 5- Parsiyel Mukozal Köprüleşmenin Olduğu Sekonder Komplet Damak Yarığı, Hacı H, Karaca C, Yazgan HŞ, Güler S, Çakmak S (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 6- Elde Tendon Kılıfı Hemanjiomu, Demirdöver C, Ulukaya HE, Yazgan HŞ, Öztürk FA, Hacı H, Çakmak S (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 7- Tibia Defektlerinin İpsilateral Fibula Flebiyle Rekonstrüksiyonu, Demirdöver C, Hacı H, Yazgan HŞ, Öztürk FA, Geyik A (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 8- İntramusküler Demir Uygulamasına Sekonder Malign Mezenkimal Tümör Gelişimi, Menderes A, Geyik A, Hacı H, Öztürk FA, Ulukaya HE (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 9- Spagetti ELbileği Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım, Demirdöver C, Öztürk FA, Yazgan HŞ, Hacı H, Geyik A (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 10- Kutanöz Miksoid Fibroblastom: Bir Olgu Sunumu, Özger M, Vayvada H, Hacı H, Geyik A, Güler S (TPRECD 40. Ulusal Kurultayı, 2018)
 • 11- Nadir Bir Olgu: Parotiste Malign Myoepitelyoma (Myoepitelyal Karsinom), Hacı H, Vayvada H, Yazgan HŞ, Çakmak S, Ulukaya HE (TPRECD 40. Ulusal Kurultayı, 2018)

İngilizce (İleri Derece)

Bana Ulaşın