Skip to content

EĞİTİM

Lise: 2001-2005, İzmir Anadolu Lisesi, Izmir, TÜRKİYE

Üniversite: 2005-2011, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Izmir, TÜRKİYE

İŞ DENEYİMLERİ

2012- 2014, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği, Ankara, TÜRKİYE

2014-2019, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı, İzmir, TÜRKİYE

2019-2020, İzmir Behçet Uz Eğitim ve Araştırma Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Departmanı, İzmir, TÜRKİYE

BURSLAR

 • 2018 – Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik (EBOPRAS)
 • 2018 – Avrupa Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Üyeliği (EBOPRAS)
 • 2019 – Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Yeterlilik

DİL

İngilizce (İleri Derece)

SUNUMLAR

Uluslararası Sunumlar

 • 1- Yanık Sonrası Hipertrofik Skar Gelişen Pediyatrik Hastalarda Tedavi Seçeneklerinin Karşılaştırılması Hacı H ( 2. Uluslararası Dr. Behçet Uz Çocuk Kongresi, 2020)

Ulusal Sunumlar

 • 1- Nadir Bir Yara Enfeksiyonu, Venöz Ülserlerde Achromobacter Xylosoxidans, Hacı H, Barutçu A, Yapar N (10. Ulusal Yara Bakım Kongresi, 2015)
 • 2-  Farelerde Ultraviyole-B Işını ile Geliştirilen Deri Karsinogenezi Modelinde Oral ve Topikal Skualen Uygulamalarının Profilaktik Etkisinin Araştırılması (TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 2019)
 • 3- Kortikokanselöz Blok Kemik Greftiyle Alveoler Yarık Onarımında Plak ve Vidalarla Fiksasyon Yönteminin Değerlendirilmesi, Demirdöver C, Hacı H, Yılmaz M (TPRECD 41. Ulusal Kurultayı, 2019)

Diğer Sunumlar

 • 1- Klinik Subkutan Mastektomi Deneyimlerimiz, Hacı H, Tosyalıoğlu BA, Şahin H, Yılmaz M (TPRECD 37. Ulusal Kurultayı, 2015)
 • 2- Bipediküllü Orbikularis Okuli Kas Flebi ve Bipediküllü Tars Flebi ile Üst Gözkapağı Rekonstrüksiyonu, Yoğurtçu N, Hacı H, Güler S, Vayvada H, Demirdöver C (TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, 2016)
 • 3- Tip 2 Aplasia Cutis Congenita Olgusu Hacı H, Demirdöver C, Yazgan HŞ, Karaca C, Çakır Ş (TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, 2016)
 • 4- Komplike Olguda Yara Yönetimi ve Negatif Basınçlı Kapama Sistemlerinin Yeri, Yazgan HŞ, Demirdöver C, Yılmaz M, Vayvada H, Hacı H (TPRECD 38. Ulusal Kurultayı, 2016)
 • 5- Parsiyel Mukozal Köprüleşmenin Olduğu Sekonder Komplet Damak Yarığı, Hacı H, Karaca C, Yazgan HŞ, Güler S, Çakmak S (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 6- Elde Tendon Kılıfı Hemanjiomu, Demirdöver C, Ulukaya HE, Yazgan HŞ, Öztürk FA, Hacı H, Çakmak S (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 7- Tibia Defektlerinin İpsilateral Fibula Flebiyle Rekonstrüksiyonu, Demirdöver C, Hacı H, Yazgan HŞ, Öztürk FA, Geyik A (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 8- İntramusküler Demir Uygulamasına Sekonder Malign Mezenkimal Tümör Gelişimi, Menderes A, Geyik A, Hacı H, Öztürk FA, Ulukaya HE (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 9- Spagetti ELbileği Yaralanmalarının Cerrahi Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım, Demirdöver C, Öztürk FA, Yazgan HŞ, Hacı H, Geyik A (TPRECD 39. Ulusal Kurultayı, 2017)
 • 10- Kutanöz Miksoid Fibroblastom: Bir Olgu Sunumu, Özger M, Vayvada H, Hacı H, Geyik A, Güler S (TPRECD 40. Ulusal Kurultayı, 2018)
 • 11- Nadir Bir Olgu: Parotiste Malign Myoepitelyoma (Myoepitelyal Karsinom), Hacı H, Vayvada H, Yazgan HŞ, Çakmak S, Ulukaya HE (TPRECD 40. Ulusal Kurultayı, 2018)

ÜYELİKLER

 • TPRECD (Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği) Üyeliği
 • EPCD (Estetik Plastik Cerrahi Derneği) Üyeliği