Meme Dikleştirme

Anasayfa Meme Dikleştirme

Göğüs şeklinden memnun olmayan, sarkmaları gidermek isteyen kadınlar meme dikleştirme ameliyatı için kliniğimize başvuru yapmaktadır.

Göğüslerin Sarkma Nedenleri

Göğüslerin doğal yapısı, farklı nedenlere bağlı olarak değişebilir. Sarkmanın birçok nedeni olabilir. Yer çekimi, yaş ilerlemesi, çok sık kilo alıp verme en temel nedenlerdendir. Ayrıca doğum ve emzirme de sarkma nedenidir. Ancak göğüslerde ortalamadan fazla büyüklük olması da sarkma nedeni olabilmektedir. Meme dikleştirme  ameliyatı sonrasında sarkmalar son bulabilmektedir.

Ameliyat Öncesi Süreç Ve Operasyon Dönemi

Öncelikli kliniğimize gelen hastalar  ayakta muayene edilmektedir.  Dikleştirilecek miktar hesaplanırken  meme başı ve meme bezi miktarı dikkate alınmaktadır. Tabi hastaların beklentileri de önemlidir.

  • Sarkma çok ise meme dikleştirme memeye silikon protez yerleştirilir ve toparlama yapılır.  Meme derisi toparlaması, meme bezi miktarı az olduğunda  daha zor olabilir. Ameliyat sürecine gelince merak edilen  bazı bilgiler şöyledir:
  • Genel anestezi altında operasyon gerçekleşir. En çok 4 saat sürer.
  • Meme bezi yeterli miktarda olan  kişilerde genelde meme küçültmeye benzer bir operasyon yapılır. Ancak bu işlemlerde meme bezinden eksiltme olmaz.
  • Hastaya süreç sonrasıyla ilgili bilgiler verilir ve kontrollerle taburcu edilir.

Operasyon Sonrası Süreç

Ameliyat olan hastalarımıza işlem bitiminde hemen buz kompres tedavisi yapılmaktadır. Dikişlerin sabit durması ve daha rahat hissedilmesi için sporcu sütyeni giydirilir. Ameliyat bölümü ince bantlarla kaplanmıştır.

Oprasyonda konulan drenler en geç 2 güne kadar çıkarılır. Bu işlemden 2 gün sonra duş alınmalıdır.
Ameliyat dikişleri 15 gün sonra alınmaktadır. Ancak 4 hafta boyunca sporcu sütyeni giyilmelidir. Aksi halde ağrılar çoğalabilir, güvensiz bir göğüs hissi oluşabilir.
Ödem inmesi de dahil olmak üzere, memenin son halini alması için ortalama 9 haftaya ihtiyaç vardır.
Meme dikleştirme ameliyatından sonra emzirme fonksiyonu devam etmektedir.